coolwallpapers : دورۀ آموزشی "جلوه‌های غدیر در عصر غیبت" برگزار می‌شود

در coolwallpapers شاتر استوک مطلب دورۀ آموزشی "جلوه‌های غدیر در عصر غیبت" برگزار می‌شود مشاهده می کنید
مؤسسه غدیرستان کوثر نبی اقدام به برگزاری دورۀ آموزشی جلوه‌های غدیر در عصر غیبت کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت coolwallpapers.ir